ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Εκτύπωση
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αλμωπίας

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλμωπίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλμωπίας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλμωπίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

Α/Α

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

X

X

2

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

X

X

3

Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές

35

 

X

4

Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων

αναγκών στην τοπική κοινωνία

25

 

X

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. : 2384021300

Ταχ. Διεύθυνση: 1ο χιλ.Αριδαίας - Τσακώνων Email: social@0598.syzefxis.gov.gr

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την  Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022και ώρα 8.00μ.μ.(20.00’),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψηαποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  καλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την  Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 7.00μ.μ. (19.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, και του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

  «Έγκριση Ισολογισμού /λοιπών οικονομικών καταστάσεων και Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2019»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 27-09-2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εκτύπωση
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 11/2022 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png