2384-350212
syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, Ελλάδα 584 00

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο  ΔΗΜΟΣ   Α Λ Μ
Ω Π Ι Α Σ

Διακηρύσσει

 

ανοικτή
διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Ι:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Εκτιμώμενης
αξίας  2.403.144,31 Ευρώ

(χωρίς Φ.Π.Α.)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’
147) – Βιβλίο
ΙΙ, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει &

β) τους όρους της παρούσας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:22PROC011117551

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΔΑ:65Τ6ΩΨΩ-5ΓΝ

https://www.dropbox.com/sh/nwpgaspqvhv7m14/AAA0ot-hgqB8_MJJW2JUc_3xa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/gcgjv0fw8v0fcad/AAB0EWUoTDlICdAXw6IPH5wBa?dl=0


Share:

Επικοινωνία

© Copyright 2024

Development by