2384-350212
syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, Ελλάδα 584 00

Διακήρυξη: «Αναβάθμιση Υποδομών Άρδευσης στην Τ.Κ. Φούστανης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

«Αναβάθμιση Υποδομών Άρδευσης στην Τ.Κ. Φούστανης»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αλμωπίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου
«Αναβάθμιση Υποδομών Άρδευσης στην Τ.Κ. Φούστανης», CPV:
[45232121-6–(Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής
νερού άρδευσης)], με προϋπολογισμό 504.032,26 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Υδραυλικά,
με προϋπολογισμό 480.401,07 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).

Το παρόν έργο αφορά στη μεταφορά ύδατος από την υφιστάμενη
υδατοδεξαμενή που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Φούστανης,
σε αγροτεμάχια νότια του οικισμού. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση
των αναγκών της υπό μελέτης περιοχής και η κατασκευή υποδομών
άρδευσης με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 07-07-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. …

Μπορείτε να κατεβάσετε τα συνημμένα τεύχη και παραρτήματα

του διαγωνισμού εδώ:

https://www.dropbox.com/scl/fo/1exp905gepwbn4agh1itb/
h?dl=1&rlkey=ekohfe222u2i79stgvn1mzkbl

Share:

Επικοινωνία

© Copyright 2024

Development by