2384-350212

syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr

Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, Ελλάδα 584 00

Εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας

Οι Δημοτικοί
Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας δέχονται αιτήσεις για εγγραφές και
επανεγγραφές νηπίων, για το σχολικό έτος 2022 – 2023,
από 10 Μαΐου έως 31
Μαΐου 2022
για τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31
Μαρτίου 2020.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
(
https://kekpaalmopias.gr/%ce%b1%ce%bd%ce
%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%
83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce
%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%
ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%
b1-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1/
)

1)  Αίτηση (διαθέσιμη σε κάθε Παιδικό Σταθμό).

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, και όπου δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη
γέννησης του παιδιού ή και
ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

3.α)Βεβαίωση εργοδότη, ότι και δύο
γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν
εντός μηνός από την υποβολή
της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους
των αποδοχών τους, και
αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος
ή της σύμβασης μαζί
με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

β)Βεβαίωση
ασφάλισης του ΕΦΚΑ, για γονείς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

γ)Ελεύθεροι
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται:
– Αντίγραφο
της Δήλωσης  Έναρξης Επιτηδεύματος στην
ΔΟΥ.

– Υπεύθυνη
δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

4)  Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας
σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας

με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και  καμπύλη ανάπτυξης ύψους
και βάρους του παιδιού(διαθέσιμη
από τον Παιδικό Σταθμό). Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (Mantoux),
όπως κάθε φορά
προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και όπου συνιστάται από τον
παιδίατρο.

6) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
των γονέων του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022 (αφορά εισοδήματα 2021).

7)  Απόδειξη λογαριασμού ρεύματος ή τηλεφωνικής
σύνδεσης για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.

8)   Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (διαθέσιμη
στον Παιδικό Σταθμό) του γονέα
ή κηδεμόνα στην οποία θα δηλώνει τα άτομα που θα
παραλαμβάνουν το νήπιο κατά την αποχώρηση από τον Παιδικό Σταθμό (ενήλικες).    

9) 
Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (διαθέσιμη στον Παιδικό Σταθμό) του
γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία
θα δηλώνει
τη συμμετοχή των τροφείων.

-Για παιδί
ορφανό, ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Για γονείς
φοιτητές ή σπουδαστές, βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία
της Σχολής.
-Για γονέα που
υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
-Για διαζευγμένους,
αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης).
-Για γονείς σε
διάσταση, αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης,
καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας

10) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που
κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ., για τη διευκόλυνση της επιλογής.

Για την
εγγραφή παιδιού στο Σταθμό αλλοδαπών γονέων, εκτός από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη
χώρα μας

Για την επανεγγραφή απαιτούνται
όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές
στην
οικογενειακή κατάσταση, αντί αυτής απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που
βεβαιώνει τη μη μεταβολή (διαθέσιμη από τον Παιδικό Σταθμό).

Τα έντυπα είναι αναρτημένα σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα μας kekpaalmopias.gr και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας dimosalmopias.gov.gr .
Οι
αιτήσεις θα κατατίθενται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς ή θα
αποστέλλονται με e-mail στα τμήματα προσχολικής αγωγής

Στα χωριά του
Δήμου Αλμωπίας, στα οποία δε λειτουργεί Παιδικός Σταθμός, οι ενδιαφερόμενοι
γονείς μπορούν
να καταθέσουν αίτηση εγγραφής- επανεγγραφής σε σταθμό της
επιλογής τους.

Πληροφορίες:

1.Δ/νση ΚΕ.Κ.Π.-Α  Νάκα-Παυλίδου
Παρασκευή, στο τηλέφωνο-fax:

23840-21830, 23840-22237

2. Τμήμα προσχολικής αγωγής (Α΄ παιδικός σταθμός, περιοχή δασάκι) Λουλούδη Κυριακή, 
τηλ.- fax: 23840-21442, mail:
apaidaridaias@gmail.com

α) Α΄ Παιδικός Σταθμός Αριδαίας

β) Παιδικός Σταθμός Σωσάνδρας

γ) Παιδικός Σταθμός Προμάχων

δ) Παιδικός Σταθμός Περίκλειας
& Αρχαγγέλου

3.Τμήμα προσχολικής αγωγής (Β΄
παιδικός  σταθμός, περιοχή εργατικές
κατοικίες)

Γεωργιάδου
Δέσποινα,τηλ. – fax:
23840-24916, mail:2paidaridaias@gmail.com

α) Β΄ Παιδικός Σταθμός Αριδαίας     

β) Παιδικός Σταθμός Τσακώνων

γ) Παιδικός Σταθμός Λουτρακίου

δ) Παιδικός Σταθμός Εξαπλατάνου

ε) Παιδικός Σταθμός Ίδας                                                                     

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α

  
ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       
                                                                         

Share:

Επικοινωνία

© Copyright 2024

Development by