2384-350212

syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr

Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, Ελλάδα 584 00

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ) (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ) (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσης τιμής. (Αριθμός συστήματος: α/α ΕΣΗΔΗΣ: 236155)

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας,

διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος όπως αυτά προσδιορίζονται στην αριθμ. 10/2023 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 234.714,09 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (13 & 24%), καθαρό ποσό 207.590,11 €.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: «Προμήθειες και Υπηρεσίες») μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 13/10/2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

Κατεβάστε τα συνημμένα  τεύχη και παραρτήματα του διαγωνισμού εδώ

Share:

Επικοινωνία

© Copyright 2024

Development by