2384-350212
syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, Ελλάδα 584 00

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΔΑ: ΩΚΩΑΟΚΚΨ-ΧΦ3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το Πρακτικό της αριθ.14/23-12-2014
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αλμωπίας

Αριθ. Αποφ : 70/2014

 

Θέμα 1ο: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Στην Αριδαία και στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, σήμερα 23 Δεκεμβρίου
2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00π.μ.συγκεντρώθηκε
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, ύστερα
από την αριθ.πρωτ 833/22-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά
σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ 43254/31-7-2007 (ΦΕΚ 1492/Β΄ /17-8-2007)
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω
έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία (παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. 43254/31-7-2007 δεδομένου ότι σε σύνολο
εννιά(9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννιά (9) μέλη δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρόεδρος)

2. ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)

3. ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος)

4. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (Μέλος

5. ΠΛΕΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (Μέλος)

6. ΣΤΟΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Μέλος)

7. ΤΟΞΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (Μέλος)

8. ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ (Μέλος)

9. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ(Μέλος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.
Βασιλειάδου Χριστίνα υπάλληλος της ΔΗ.ΚΕ.Α για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 1o έκτακτο θέμα
ημερήσιας διάταξης εξήγησε ότι λόγος της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης είναι
ότι θέλουμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή για
το Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας, διότι θέλουμε να επισπεύσουμε την διαδικασία ώστε
να ξεκινήσουν άμεσα τα μαθήματα στο Δημοτικό Ωδείο Αλμωπίας και έθεσε υπόψη των
μελών του Συμβουλίου:

Η Δημοτική Επιχείρηση (ΔΗΚΕΑ) του Δήμου
Αλμωπίας ύστερα από την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΜ/66131/2382/06 (ΦΕΚ 1205Β/1-9-2006):
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου, πρέπει για την εύρυθμη
λειτουργία του Ωδείου να προχωρήσει στην πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή για
το σχολικό έτος 2015.

Σύμφωνα προς τις διατάξεις του
άρθρου 15 του ν.3812/2009 από την έναρξη ισχύος του νόμου
καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού.

Κατά συνέπεια οι διατάξεις του πδ
524/1980, κατά μέρος που αφορούν σε πρόσληψη προσωπικού το οποίο δεν
εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν.3812/09, θεωρούνται κατηργημένες,
σύμφωνα προς το αρ.15 του νόμου αυτού.

Ωστόσο εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις του πδ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των
ρυθμίσεων του ν.3812/09.

Έχουμε έναν υποψήφιο για τη θέση του
Καλλιτεχνικού Διευθυντή, τον κύριο Αποστολίδη Παναγιώτη, ο οποίος και πλειρεί
τις προϋποθέσεις για πρόσληψη.

Γι αυτό το λόγο καλείται το Δ.Σ. να
αποφασίσει σχετικά

Το Δ/κό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1)Εγκρίνει την πρόσληψη του κ. Παναγιώτη
Αποστολίδη ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή του «Δημοτικού Ωδείου Αλμωπίας» της ΔΗΚΕΑ
για το σχολικό έτος 2015.

Ο παραπάνω προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για διάστημα 6 μηνών.

2)Η αμοιβή του καθορίζεται σύμφωνα με την
απόφαση με αριθμό 49533/2366/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β'/17.7.2008).

3)Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ, για
την υπογραφή των σχετικών

συμβάσεων και για όλες τις περαιτέρω
ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε Αύξ. Αριθ. 70/2014

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το
πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(υπογραφή) (υπογραφές)

 

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία 23/12/2014

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΔΗ.ΚΕ.Α.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Share:

Επικοινωνία

© Copyright 2024

Development by