2384-350212

syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr

Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, Ελλάδα 584 00

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την αρδευτική περίοδο 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι πέντε [5] εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη της
ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης του Δήμου Αλμωπίας, στην ιστοσελίδα του
Δήμου : dimosalmopias.gov.gr και στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  ήτοι : από 18/04/2022 έως και 26/04/2022 .

Αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες, τηλέφωνα 2384350276, 2384350282.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ – ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

Share:

Επικοινωνία

© Copyright 2024

Development by