2384-350212
syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr
Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία, Ελλάδα 584 00

Πόθεν Έσχες Δημάρχου

 

Παραλήπτης της δήλωσης: Γ' Μονάδα της Αρχής του αρ. 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α')

1.    Στοιχεία του υπόχρεου

ΑΦΜ   027875930                                                             Αρµόδια  ∆ΟΥ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ                            Επώνυµο    ΠΑΣΟΗΣ      κύριο  όνοµα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ όνοµα πατέρα   ΙΩΑΝΝΗΣ ιδιότητα µε την οποία  υποβάλλεται η δήλωση   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ επάγγελµα  ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ διεύθυνση επαγγέλµατος ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛ.ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ  τηλ  2384025425

∆ιεύθυνση κατοικίας   ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  τηλ   2384091005 Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά 01-01-2011 ……………………………….

2.    Στοιχεία του ή της συζύγου

ΑΦΜ   045423723                                                  Αρµόδια       ∆ΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ                                Επώνυµο ΜΠΙΤΣΟΥ   κύριο  όνοµα   ΜΑΡΙΑ όνοµα  πατέρα   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ιδιότητα µε την οποία  υποβάλλεται η δήλωση ……………………………………………………………………. επάγγελµα ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ διεύθυνση επαγγέλµατος ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  τηλ2384091005

3.  Στοιχεία των ανήλικων  παιδιών

3.1  Επώνυµο ΠΑΣΟΗΣ  κύριο  όνοµα  ΙΩΑΝΝΗΣ   έτος γεννήσεως   1995

3.2  Επώνυµο ……………………………….. κύριο  όνοµα ……………………… έτος γεννήσεως ……………..

3.3 Επώνυµο ………………………………… κύριο  όνοµα ……………………… έτος γεννήσεως ……………..

3.4 Επώνυµο ………………………………… κύριο  όνοµα ……………………… έτος γεννήσεως ……………..

3.5 Επώνυµο ………………………………… κύριο  όνοµα ……………………… έτος γεννήσεως ……………..

3.6 Επώνυµο ………………………………… κύριο  όνοµα ……………………… έτος γεννήσεως ……………..

4.  Στοιχεία των  κατά   το  άρθρο 13  εδ. β'  Π.Κ.  οικείων   (συγγενείς  εξ'  αίµατος  και  εξ'  αγχιστείας σε  ευθεία  γραµµή,  θετοί   γονείς,  θετά  τέκνα,  µεµνηστευµένοι, αδελφοί  και  σύζυγοι  αυτών  καθώς και µνηστήρες αδελφών)

4.1   Επώνυµο ΠΑΣΟΗ   κύριο  όνοµα  ΚΥΡΙΑΚΗ (ΘΥΓΑΤΕΡΑ)

4.2    Επώνυµο   ΠΑΣΙΟΗ   κύριο  όνοµα  ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΗΤΕΡΑ)

4.3    Επώνυµο  ΜΠΙΤΣΟΣ  κύριο  όνοµα  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕΘΕΡΟΣ)

4.4    Επώνυµο   ΜΠΙΤΣΟΥ  κύριο  όνοµα  ΑΝΤΩΝΙΑ (ΠΕΘΕΡΑ)

4.5    Επώνυµο   ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ  κύριο  όνοµα  ΘΕΟΔΩΡΑ (ΑΔΕΛΦΗ)

4.6    Επώνυµο   ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ  κύριο  όνοµα  ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΓΑΜΒΡΟΣ)

4.7    Επώνυµο   ΠΑΣΟΗ   κύριο  όνοµα  ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΕΛΦΗ)

4.8    Επώνυµο   ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ  κύριο  όνοµα                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΑΜΒΡΟΣ)

4.9    Επώνυµο ………………..  ………………………….. κύριο  όνοµα………………………………………………

4.10  Επώνυµο ……………………………………………… κύριο  όνοµα………………………………………………

1

Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτοµερώς τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία. ΑΙ. Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόµενου.

ΑΙ.Ια Έσοδα από κάθε  πηγή  κατά τα τρία (3) προηγούµενα  οικονοµικά έτη

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΣΕ €)

ΕΤΟΣ 2008

ΕΤΟΣ 2009

ΕΤΟΣ 2010

 

1

2

2

2

1

          0

34.921,60

37.925,86

38.648,70

2

          1

2.944,92

3.074,49

2.977,26

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2

Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτοµερώς τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία. ΑΙ .Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόµενου.

ΑΙ. Ιβ Έσοδα από κάθε  πηγή  κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. 2011

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟ∆Α (ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ,∆ΑΝΕΙΑ,

∆ΩΡΕΕΣ Κ.ΛΠ.)

 

1

2

3

4

1

0

35.570,02

2

 

2.811,51

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

3

Α1.2 Ακίνητα καθώς και εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά.

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

∆ΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΈΚΤΑΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΣΕ m2

ΈΚΤΑΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ

m2

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ

%

∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΉ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ€)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ ΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

0

0

ΠΕΛΛΑΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

10

349

80

2000

1

100

1

     

2

0

0

«

«

«

1

 

50

2000

1

100

1

     

3

0

0

«

«

«

1

 

127

2000

1

100

1

     

4

0

0

«

«

«

3

383

   

1

100

6

     

5

0

0

«

«

«

2

2.500

   

1

100

6

     

6

0

0

«

«

«

2

3.000

   

1

100

4

     

7

0

0

«

«

«

2

2.200

   

1

100

4

     

8

0

0

«

«

«

12

 

50

 

1

100

6

     

9

0

0

«

«

«

10

 

129

 

1

100

6

     

10

0

0

«

«

«

1

 

132

 

1

100

6

     
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

4

Α1.3 Μετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιριών, οµόλογα, και κάθε  είδους οµολογίες, αµοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Ή ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΣΕ €)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

 

1

2

3

4

5

6

1

0

0

7

ING

1

7

1.000.000 ΔΡΧ.

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

5

Α1.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύµατα.

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 

1

2

3

4

5

6

1

0

1

2,03

ΕΥΡΩ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ.

7

2

0

1

2.784,87

ΕΥΡΩ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡ.

7

3

0

1

47,37

ΕΥΡΩ

«

7

4

1

1

1.634,44

ΕΥΡΩ

ΑΓΡ.ΤΡΑΠΕΖΑ

7

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

6

Α1.5 Πλωτά και εναέρια µεταφορικά µέσα,  καθώς και τα κάθε  χρήσης οχήµατα.

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

– ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ Ή ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0

0

1

ΕΕΑ1214

1335

 

100

1995

1

1.200.000 ΔΡΧ.

7 (ΑΚΙΝ.)

2

0

0

1

ΕΕΗ4130

2598

 

100

2000

1

6.000.000 ΔΡΧ.

7

3

1

0

2

ΕΕΜ9083

1896

 

100

2007

1

6.500 €

7

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     

7

Α1.6 Συµµετοχές σε κάθε  είδους επιχείρηση.

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ €)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

1

2

3

4

5

6

7

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

8

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ε1.   Φωτοτυπία  της   δήλωσης  φόρου   εισοδήµατος    του   ελεγχόµενου  έτους   ή   των   τριών (3)    προηγούµενων  οικονοµικών  ετών   προκειµένου   περί    αρχικής   υποβολής  της   δήλωσης. Επισηµαίνεται  ότι   σε   περίπτωση  που   η  σχετική  δήλωση  έχει   υποβληθεί  ηλεκτρονικά  ή  µέσω ταχυδροµείου                να       προσκοµιστεί                          αντίγραφο             και     του                                  εκκαθαριστικού               σηµειώµατος   φόρου εισοδήµατος, εφόσον τούτο έχει  εκδοθεί.

Ε2.    Φωτοτυπίες  όλων    των   τίτλων   κτήσης   περιουσιακών   στοιχείων   που    αποκτήθηκαν   ή εκποιήθηκαν,  κατά   την   προαναφερόµενη   παράγραφο   Α.   Στην   περίπτωση   που    η   δήλωση υποβάλλεται   για    δεύτερη,   τρίτη   κ.λπ.    φορά,   προσκοµίζονται   µόνον    οι   τίτλοι   κτήσεως   ή εκποιήσεως ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά το ελεγχόµενο έτος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Η  υποβολή της  δήλωσης γίνεται  µέσα   σε   ενενήντα  (90)   ηµέρες  από  την  ορκωµοσία ή  την ανάληψη καθηκόντων  και  επαναλαµβάνεται  µέχρι   30  Ιουνίου  κάθε   έτους,  εφόσον οι  υπόχρεοι διατηρούν την ιδιότητα αυτή και επί τρία (3) χρόνια µετά την απώλειά της.

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην Γ' Μονάδα της Αρχής του αρ. 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α') είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο είτε ταχυδροµικώς, στη διεύθυνση:

Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 – Τ.Κ. 11853

Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα 210-3401950,  210-3401951

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο των δηλώσεων πρέπει να κατατίθεται υποχρεωτικά ως  έχει, µε τις ανάλογες εγγραφές  ή  διαγραφές  στις  σελίδες  που   δεν   έχουν  να  δηλώσουν τα  αναφερόµενα σε  αυτές περιουσιακά στοιχεία και υπογεγραµµένο από τους υποχρέους.

Αθήνα …27/6/2011 

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ                                                                     Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ

(υπογραφή)                                                                                (υπογραφή)

Share:

Επικοινωνία

© Copyright 2024

Development by