ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εκτύπωση
 

 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Αριδαία 26-09-2014

 

Αριθμ. Πρωτ. 27017

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση 

 

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

'

F A X

 

 

:

 

:

:

:

:

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δημαρχείο, Πλατεία Αγγελή  Γάτσου

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πασόης Ιωάννης

23843 - 50232

23840 -21226

 

ΠΡΟΣ :

 

Τα  Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Αλμωπίας

1.     κ. Γεωργίου Χρήστο

2.     κ. Δόντσο  Χρήστο

3.     κ. Βέσκο Δημήτριο

4.     κ. Κετικίδη Ιωάννη

5.     κ. Καλδερεμτζή  Δέσποινα  

6.     κ. Σηφάκη  Γιάννη

 

           

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας καλούμε να έρθετε στις  2  Οκτωβρίου 2014,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  14:00΄

(2:00 μ.μ.) στο χώρο της  βιβλιοθήκης  του Μουσείου  Φυσικής Ιστορίας Αριδαίας,  1ο όροφο,

στην Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε

αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

                     ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο ΘΕΜΑ:          

Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  για την περίοδο 2014 έως 5-3-2017.

2ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση της  κ.  Μπίνου  Μαρίας   του Δημητρίου,  για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα «Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος & Αναψυχής (ζεστής & κρύας κουζίνας)», με έδρα την Τ.Κ. Πολυκάρπης.

 

3ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση της κ.  Ταραλίδου   Αγγελικής  του Δημητρίου,  για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα «Επιχειρήσεις    Λιανικής & Χονδρικής  Διάθεσης Τροφίμων (Παντοπωλείο – Οπωροπωλείο)», με έδρα τον οικισμό Ριζοχωρίου.

 

4ο ΘΕΜΑ:          

Εισήγηση για καθορισμό κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας, στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση.

5ο ΘΕΜΑ:          

Γνωμοδότηση για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Αρχαγγέλου.

6ο ΘΕΜΑ:          

Γνωμοδότηση για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Ξιφιανής.

 

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

                     ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ

             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

 

Οι πολίτες μπορούν πλέον  να εξοφλούν τις οφειλές τους προς το Δήμο Αλμωπίας  με κατάθεση σε λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην Εθνική Τράπεζα: IBAN:  GR42  0110  3190  0000  3195  4020  181.

 

Για την εξόφληση των οφειλών να αναφέρετε απαραίτητα   το Ονοματεπώνυμο και το Πατρώνυμο.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Εκτύπωση
 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αλμωπίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλμωπίας, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αλμωπίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα προγράμματα που αναφέρονται στο σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Η αίτηση μπορεί να βρεθεί σε επεξεργάσιμη μορφή Ε Δ Ω. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                     Αριδαία     12-09-2014

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.              Αριθ. Πρωτ.:25260

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                          

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Πετρούσης Ι. – Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291-50278                      ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Fax: 2384 21226

                                              

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ    ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ , ΤΗΣ  «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

                                                                                                     

Κατόπιν:

 

1.Της αριθ. 15764/03-06-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΩΨΩ-6ΒΒ) διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος, ο οποίος σύμφωνα με την αριθ. 120/08-07-2014(ΑΔΑ: 7ΠΣ9ΩΨΩ-2ΣΓ) απόφαση Δ.Σ. η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. 10540/27-08-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, κρίθηκε άγονος στο σύνολό του  και ματαιώνει το διαγωνισμό και εγκρίνει   την διαδικασία ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης  για όλες τις παρακάτω ομάδες:

 

  1. ΟΜΑΔΑ  Α΄   ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
  2. ΟΜΑΔΑ Β΄    ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

 

  1. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

 

  1. ΟΜΑΔΑ Α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ

 

  1. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»

 

  1. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

  1. ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Παρακαλούνται: όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία,  όπως καταθέσουν σχετική προσφορά μέχρι και  την Τετάρτη 24-09-2014 και ώρα 15.00μμ, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης (15764/03-06-2014 ΑΔΑ: ΒΙΥΞΩΨΩ-6ΒΒ)  και να προσκομίσουν μέχρι και  την ανωτέρω ημέρα και ώρα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη πλην της εγγυητικής συμμετοχής.

       

     Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας για όλες τις παραπάνω ομάδες ενδεικτικού προϋπολογισμού έκαστη όπως αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα Α ενδεικτικός προϋπολογισμός (19.264,92ευρώ συνολικά)  της διακήρυξης με αριθ.: 15764/03-06-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΩΨΩ-6ΒΒ) έχει προϋπολογισθεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2014  του Δήμου και των αντίστοιχων νομικών του προσώπων και το υπόλοιπο ποσό των τυχόν απαιτούμενων πιστώσεων θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς του 2015 των νομικών προσώπων του Δήμου Αλμωπίας .

     Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε  να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (κ. Πετρούσης Ιωάννης, κ. Σαμάντη Σοφία τηλ. 2384350291 & 2384350278).

             Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.                                                                         

                                                                                                                                              

                                                                                   

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                            

 

                                                                        ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προσκληση συμμετοχής στην επιτροπή διαβούλευσης Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριδαία   12-9-2014 

ΝΟΜΟΣ   ΠΕΛΛΑΣ                                                   Αριθμ. πρωτ. 25355                                                                                          

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο, Πλατεία Αγγελή

Γάτσου

T.K.: 58400  ΑΡΙΔΑΙΑ

Πληρ.: Πασόης Ιωάν.

Τηλ.: 2384350232

FAX: 2384021226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  2014- 28/2/2017

 

 

Επειδή η θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας (άρθρου 76 του Ν. 3852/2010), που είχαν ορισθεί με την υπ΄ αριθμ. 73/2013 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, έληξε, ο Δήμος Αλμωπίας απευθύνει πρόσκληση προς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις, που εδρεύουν στα όρια του, καθώς επίσης και δημότες,  να εκδηλώσουν εγγράφως στο Δημαρχείο Αλμωπίας –Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, μέχρι και την 25-09-2014 το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, στη  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, για την περίοδο 2014 – 28/2/2017.

Οι  φορείς να προτείνουν, με σχετικό έγγραφό τους, προς  το Δημοτικό Συμβούλιο, τους  εκπροσώπους του φορέα τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή), με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση,  Fax ή email).

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png