ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                              Αριδαία 27/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                               Αρ. Διακήρυξης.:  1 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :  23840350282

 e-mail.:   « sxol.ep.A@gmail.com

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

« ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

 

        Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτ/κού χαρτιού και λοιπών υλικών γραφείου για ένα έτος (12 μήνες), προϋπολογισμού  35.226,12 € (με 23% Φ.Π.Α.).

   Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλμωπίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2015  και ώρα 11:00 μέχρι 11:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αλμωπίας,  μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση γραφικής ύλης, φωτ/κού χαρτιού και λοιπών υλικών γραφείου .

        Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή.

         Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  και την αρμόδια υπάλληλο Ίσκου Μαρία στα  τηλ.23843 50282.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑ/ΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.ΥΛ" Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                    ΑΡΙΔΑΙΑ: 27-08-2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:   1/2015          

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 « ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»


Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτ/κού χαρτιού και λοιπών υλικών γραφείου , προϋπολογισμού 51.901,91 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλμωπίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου   και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή  04 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 μέχρι 12:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο Ν.Π. μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση γραφικής ύλης, φωτ/κού χαρτιού και λοιπών υλικών γραφείου .

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.2384024772 Πρόεδρος του Ν.Π. κ.Γεωργίου Χρήστος & 23843 50206  αρμόδια υπάλληλος κ. Λαζοπούλου Αρχοντούλα.

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Εκτύπωση
 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

 

Συγχαίρω θερμά τις μαθήτριες και τους μαθητές που έδωσαν τη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων και κατάφεραν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση των στόχων τους. Εύχομαι ολόψυχα να προχωρήσουν δυναμικά στη νέα σελίδα που ανοίγεται στη ζωή τους. Ως εκπαιδευτικός είχα την ευκαιρία για πολλά χρόνια να έρχομαι αντιμέτωπος με τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων. Έτσι, γνωρίζω πολύ καλά ότι η νέα γενιά δεν σταματά ποτέ να ονειρεύεται και να κάνει σχέδια, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διακατέχει την Πατρίδα μας τα τελευταία κυρίως χρόνια. Καλή πορεία σε όλα τα παιδιά μας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τη συνέχεια. Η ζωή ανοίγεται μπροστά σας!

Δημήτρης Μπίνος

Δήμαρχος Αλμωπίας

Εργασίες απεντόμωσης,απολύμανσης,μυοκτονίας και απώθησης φιδιών όλων των σχ/κών κτιρίων Α΄θμιας Εκπ. Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                         

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         ΑΡΙΔΑΙΑ       27-08-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  178

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50207

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»               

 

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε εργασίες απεντόμωσης, απολύμανσης, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών όλων των σχολικών κτιρίων της   Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας  

 

Οι εργασίες που απαιτούνται για τις παραπάνω εργασίες  περιγράφονται στη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Μελέτη [ΑΔΑ  6T67ΟΚΛΙ-Ζ8Ψ]                           

 

Το κόστος των παραπάνω εργασιών εκτιμάται στα  12.264,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  που θέλουν να αναλάβουν την εργασία, να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 31-08-2015   και ώρα 11:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Παλαιό Δημαρχείο [Λ Κύπρου 32].

   Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024772)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

Εργασίες συντήρησης των καυστήρων σχολικών κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΡΙΔΑΙΑ       27/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   179

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50207

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»                                                                                  

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε εργασίες συντήρησης  των  καυστήρων σχολικών κτιρίων της   Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Οι εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση της στέγης είναι :

 

• Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

• Ασφαλή απομάκρυνση του καυστήρα (ολική ή μερική) από το λέβητα

• Άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης του καθαρισμού

• Λεπτομερής μηχανικός καθαρισμός του θαλάμου καύσης, της εσωτερικής

θερμαντικής επιφάνειας και των διαδρομών των καυσαερίων, με κατάλληλες

συρμάτινες βούρτσες.

• Εξάρμοση φλογοκεφαλής, μπούκας, διασκορπιστήρα, ηλεκτροδίων και μπεκ.

• Πολύ καλός καθαρισμός όλων και ιδιαίτερα των ηλεκτροδίων

• Έλεγχος και καθαρισμός φωτοαντίστασης ή φωτοκυτάρου

• Αντικατάσταση φθαρμένων μικροϋλικών  και  μικροεξαρτημάτων

• Αντικατάσταση μπεκ

• Καθαρισμός φτερωτής κινητήρα

• Εξαγωγή και καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου

• Άρμοση όλων των εξαρτημάτων

• Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας,

πρέπει να αντικατασταθούν τα στεγανωτικά παρεμβύσματα.

• Έναυση με τη φωτοαντίσταση κρυμμένη για δοκιμή και μέτρηση χρόνου

ασφαλείας.

• Κανονική έναυση, ρύθμιση και μέτρηση καυσαερίων.

• Λεπτομερής έλεγχος των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων μηχανικών και

ηλεκτρικών, σε όλους του λέβητες, boiler κλπ και των διατάξεων ανοδικής

προστασίας. Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού, με το

οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες,

βαλβίδες ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα).

 

Το κόστος των παραπάνω εργασιών εκτιμάται στα  4.728,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  που θέλουν να αναλάβουν την εργασία, να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 31 Αυγούστου   και     ώρα 11:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Παλαιό Δημαρχείο [Λ Κύπρου αρ. 32].

    Για περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024772)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png