ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Δυο νέα εγκεκριμένα έργα για το Δήμο Αλμωπίας στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ Εκτύπωση
 

Δυο σημαντικά έργα εγκρίθηκαν για το Δήμο Αλμωπίας στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης του ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ.

Το πρώτο έργο λέγεται “LhiLna 2”, προϋπολογισμού 445.754,00, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπλαση της πλατείας Αετοχωρίου και τη σηματοδότηση της ως αφετηρία ορειβατικών διαδρομών, τις μελέτες για την ανάδειξη του Σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Πολιτισμού, τις μελέτες για την ανάδειξη βυζαντινών μνημείων της Αλμωπίας (κάστρο Χρυσής και Γέφυρα Μεγάλου Αλεξάνδρου) και στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση των προτεινόμενων θεματικών διαδρομών που θα υλοποιηθούν στην Αλμωπία με την ήδη εγκεκριμένη πράξη Lhi-Lna.

Το δεύτερο εγκεκριμένο έργο λέγεται “Bee-conomy”, προϋπολογισμού 268.145,00 ευρώ, και στοχεύει στην ενίσχυση του Σχολείου Μελισσοκομίας που λειτουργεί ήδη στο Δήμο Αλμωπίας, καθώς και σε δράσεις για την προβολή των προϊόντων μέλισσας που παράγονται στο Δήμο (π.χ. καστανόμελο), ενέργειες για την πιστοποίηση τους, καθώς και επιχειρηματική ενίσχυση των μελισσοκόμων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη του τομέα στην Αλμωπία. 

Τα δυο έργα εντάσσονται στις μόλις δεκαέξι (16) εγκεκριμένες προτάσεις που επιλέχθηκαν από συνολικά εκατό σαράντα οκτώ (148) προτάσεις που είχαν κατατεθεί από ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α., πανεπιστημιακές σχολές, ερευνητικά κέντρα, επιμελητήρια και λοιπούς φορείς.

Το συνολικό ποσό για τους έλληνες εταίρους ανερχόταν σύμφωνα με την πρόσκληση περίπου στα 4.000.000,00 ευρώ. Ο Δήμος Αλμωπίας διεκδίκησε και επιχορηγήθηκε με 714.000,00 ευρώ.

Η προετοιμασία των προτάσεων έγινε εξολοκλήρου από το Δήμο Αλμωπίας, και ειδικότερα από τον επιστημονικό συνεργάτη Τσίμα Νικόλαο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με τη συνεργασία των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.  

Η χρηματοδότηση είναι σε ποσοστό 100%, δηλαδή χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου Αλμωπίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠ ΩΝ ΑΝΑΛ ΩΣΙΜΩ Ν ΕΙΔΩ Ν ΠΑΝΤΟΠΩ ΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩ Ν ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) Εκτύπωση
  ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
  ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ
Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 22/04/2014 Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

          Σας καλούμε να έρθετε την  22α    Απριλίου   2014,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  14:30΄    (2:30  μ.μ.) στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας,  στην Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  - πρόγραμμα Καλλικράτης:

ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο ΘΕΜΑ:     

Αίτηση του  κ. Μονογενίδη Κωνσταντίνου  του Δημητρίου, για έκδοση νέας απόφασης,  για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  «Επιχειρήσεις Αναψυχής καθώς & επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών»  (ΚΑΦΕΝΕΙΟ),  με έδρα  την Τ.Κ. Πιπεριάς  του Δήμου Αλμωπίας, λόγω παρέλευσης τρίμηνης προθεσμίας από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.                                              

 

2ο ΘΕΜΑ:     

Αίτηση του  κ. Πέτσου Ευαγγέλου του Χρήστου, για έκδοση νέας απόφασης,  για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης - προχείρου  γεύματος »  (Αναψυκτήριο - Μπουγατσάδικο),  με έδρα  την Τ.Κ. Τσάκων του Δήμου Αλμωπίας, λόγω παρέλευσης τρίμηνης προθεσμίας από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.                                             

 

3ο ΘΕΜΑ:     

Αίτηση της κ. Τζίνη Ιωάννας του Πέτρου, για έκδοση νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις Αναψυχής καθώς & επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών  (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – Επιχειρήσεις μαζικής  εστίασης παρασκευής & διάθεσης πλήρους  γεύματος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ),  με έδρα  την Τ.Κ. Σωσάνδρας  του Δήμου Αλμωπίας, λόγω παρέλευσης τρίμηνης προθεσμίας από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.                                               

 

4ο ΘΕΜΑ:     

Αίτηση της κ. Χρυσού Σοφίας – Μαρίας του Μιχαήλ, για έκδοση νέας απόφασης,  για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις Αναψυχής καθώς & επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών  (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – Επιχειρήσεις μαζικής  εστίασης παρασκευής & διάθεσης πλήρους  γεύματος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ),  με έδρα  την Τ.Κ. Σωσάνδρας  του Δήμου Αλμωπίας, λόγω παρέλευσης τρίμηνης προθεσμίας από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.                                               

 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΑΣΟΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λειτουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Εκτύπωση
 

Ο Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι μετά από τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης στο κτίριο του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αριδαίας, λειτουργεί ξανά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Στις αίθουσές του εκτίθενται απολιθώματα, ορυκτά και πετρώματα που βρέθηκαν σε ανασκαφές στην Αλμωπία καθώς και φωτογραφίες και φυτά που ευδοκιμούν στη περιοχή της Αλμωπίας.

Ταυτόχρονα, σας γνωρίζουμε ότι το Μουσείο ανοίγει ξανά τις πόρτες του προς το κοινό και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10 π.μ. έως 2 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Δημάρχου στα τηλέφωνα 2384350211/212.

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png