ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ “.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας καλούμε να έρθετε στις 26 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης.

ΘΕΜΑ 2ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.

ΘΕΜΑ 3ο

Τροποποίηση της υπ.αριθ.253/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την «Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»-Εισήγηση στο Δ.Σ. Δήμου Αλμωπίας.

ΘΕΜΑ 4ο 

Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2016. 

ΘΕΜΑ 5ο 

Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού(εκτός σχεδίου) για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  (Τ.Α.Π.) για το 2016.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της με αριθ. 74/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμπωπίας.

ΘΕΜΑ 7ο

Παράταση σύμβασης του έργου «Κατασκευή λωρίδων από γρανιτικό κυβόλιθο στο οδόστρωμα στην Τ.Κ. Λουτρακίου» .

ΘΕΜΑ 8ο

Παράταση σύμβασης του έργου « Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας».

 

ΘΕΜΑ 9ο

«Έγκριση εκτέλεσης εργασιών χρωματισμού εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου του Δημαρχείου Αλμωπίας και αποδοχή της δωρεάς του κ. Βάτση Χρήστου για την εκτέλεση αυτών».

ΘΕΜΑ 10ο    

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

ΘΕΜΑ  11ο 

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ, ΜΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 12ο  

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ, ΞΙΦΙΑΝΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 13ο  

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΠΡΟΜΑΧΟΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 14ο   

 Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 15ο   

Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΛΠ)ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας» Εκτύπωση
  1.jpg

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπεγράφη το μεσημέρι της Τρίτης 24/11/2015 η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας» από τον Δήμαρχο Αλμωπίας κ. Δημήτρη Μπίνο και από τον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΕΥΑ κ. Γιάννη Κετικίδη, καθώς επίσης και από τον ανάδοχο της εταιρείας ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε.

Η δαπάνη των εργασιών είναι 5.463.590 ευρώ (μαζί με τον Φ.Π.Α.). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 730 μέρες.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που καλείται να υλοποιήσει ο Δήμος Αλμωπίας μέχρι σήμερα και αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για να φτάσουμε στη σημερινή υπογραφή της σύμβασης, ξεπερνώντας τα γραφειοκρατικά προβλήματα», δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Μπίνος. «Το συγκεκριμένο έργο είναι έργο ουσίας και θα δώσει νέα πνοή στην πόλη μας», πρόσθεσε ο Αντιδήμαρχος κ. Κετικίδης.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλήρωση μιας [1]θέσης «Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αλμωπίας» με σύμβαση εργασίας ιδ/κού δικαίου. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αριδαία     24/11/2015

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                  Αρ. Πρωτ.  33185

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ.& ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 

 

                                     Ο Δήμαρχος Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:

1.                           Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 « Περί κυρώσεως του Κώδικα  Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007.

2.                           Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3.                           Την με αρ. 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ  της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας  ΟΤΑ της Γεν.Δ/νσης Τοπ.Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκ/κής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων  στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται  οι θέσεις αυτές στον ΟΕΥ των Δήμων γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.       

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

Την  πλήρωση  μιας [1]     θέσης  «Ειδικού Συνεργάτη  του Δήμου Αλμωπίας»  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .

Η επιλογή του προσώπου   που θα  προσληφθεί για την πλήρωση της παραπάνω θέσης   θα γίνει  από τον Δήμαρχο Αλμωπίας, οποίος είναι και το αρμόδιο όργανο  για την πρόσληψη .

Για την  πλήρωση της θέσης  απαιτούνται  τα γενικά και τυπικά προσόντα  διορισμού  που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, δηλαδή:

1.Να είναι Έλληνας πολίτης.

2.Προκειμένου περί ανδρών να έχει εκπληρώσει  τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει  απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

3.Να μην έχει  καταδικαστεί  για ποινικό αδίκημα ή να έχει  τεθεί  υπό δικαστική  αντίληψη  ή απαγόρευση  που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.

4.Να έχει πτυχίο   ΠΕ Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

5.Να χειρίζεται άριστα Η/Υ.

6.Να έχει πολύ καλή  γνώση Αγγλικής γλώσσας [ADVANCE].

7.Να έχει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διεκδίκησης και διαχείρισης  κονδυλίων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και άσκηση διοίκησης  σε δημόσιο φορέα.

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα προσέλθουν στο γραφείο Δημάρχου, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα,  για συνέντευξη, καταθέτοντας υπόμνημα  με τις  προτάσεις τους  πάνω στο αντικείμενο που θα τους ανατεθεί.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με   βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά  θα υποβληθούν  στο Δήμο Αλμωπίας  μέσα σε προθεσμία δέκα [10] ημερών  από την επόμενη  της δημοσίευσης  στην εφημερίδα ΓΕΓΟΝΟΤΑ,   ήτοι από  27/11/2015 μέχρι  07/12/2015.

Τα καθήκοντα του προσώπου που θα προσληφθεί  για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι:

1.Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  και ενημέρωση σε θέματα διεκδίκησης  και διαχείρισης  κονδυλίων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

2.Επεξεργασία προτάσεων  προς τις αρμόδιες υπηρεσίες  για την υλοποίηση προγραμμάτων.

4.Συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες  για θέματα συναφή  με το αντικείμενο της ειδικότητάς του.

Η πρόσληψη και εργασιακή σύμβαση  καθώς και οι αποδοχές  αυτού που θα προσληφθεί  διέπονται από τις διατάξεις  του άρθρου 163 του Ν.3584/2007,όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2384350211 & 2384350212.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

 

Εκτύπωση
 

Σας καλούμε αύριο Τρίτη 24/11/2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στο δημαρχείο Αριδαίας όπου θα γίνει υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο:

<<Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων>>

 

O Δήμαρχος

 

Μπίνος Δημήτριος

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png