ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 25 Μαΐου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα   19.00΄ (7.00 μ.μ),  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ü 

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο

Επικύρωση πρακτικών 02-04-14-15-16/2015 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

2ο

6η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016

3ο

Παραγραφές ή μη οφειλών του Δήμου προς τρίτους (αρθρ.183 Ν.4270/14).

4ο

 

Διαγραφές ή μη οφειλών δημοτών από βεβαιωτικούς καταλόγους

5ο

Τροποποίηση της με αρίθ. 235/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας περί «Ορισμού υπευθύνου λογαριασμού Δήμου Αλμωπίας, για την πληρωμή έργων ΠΔΕ μέσω Τράπεζας της Ελλάδας» Αλλαγή υπευθύνου λογαριασμού του Δήμου Αλμωπίας στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πληρωμή των έργων ΠΔΕ Αλλαγή υπευθύνου λογαριασμού του Δήμου Αλμωπίας στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πληρωμή των έργων ΠΔΕ

6ο

Άνοιγμα λογαριασμού τράπεζας και ορισμός διαχειριστών, στα πλαίσια της έναρξης άσκησης της αρμοδιότητας καταβολής επιδομάτων  πρόνοιας από τους Δήμους.

7ο

Τροποποίηση της με αρίθ. 85/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας. περί «Έγκρισης εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης-αγροτεμαχίων  Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας-Οικισμού Υδραίας (πρώην σχολικής περιουσίας)»

8ο

 

Επιλογή υδρονομέων Δήμου Αλμωπίας, για την αρδευτική περίοδο  2016   

9ο

 

Επιβολή προστίμου σε  υδρονομείς αρδευτικής περιόδου 2014 και 2015 βάσει του άρθρου 16 του «Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλμωπίας»

(αρ. απόφ. 269/2012 Α.Δ.Σ.)

10ο

 

Χορήγηση ή μη αδειών κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πλανόδιους υπαίθριους παραγωγούς.

11ο

 

Τροποποίηση της με αρίθ. 44/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, ως προς την έγκριση ενός ασκούμενου φοιτητή Τ.Ε.Ι.

12ο

 

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων

 

13ο

 

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων:

1. «Συντήρηση ανοιχτού θεάτρου στην περιοχή Δασάκι Αριδαίας»

2. «Ανάπλαση πλατείας Αετοχωρίου»

3. «Διαμόρφωση οχετού ομβρίων υδάτων εντός της πόλης της Αριδαίας»


14ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων :

1.      «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αριδαίας (ΒΙΠΕ Αριδαίας-Υδραίας)»

2.     «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σαρακηνών - Κορυφής»

3.     «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ.Κωνσταντίας»

4.     «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ.Λουτρακίου»

5.     «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ.Φιλώτειας»

6.     «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ.Προμάχων»

7.     «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων και περίφραξης κοιμητηρίου Μοναστηρακίου της Τ.Κ.Μεγαπλατάνου»

8.     «Διάνοιξη-αμμοχαλικόστρωση δρόμου Προδρόμου-Τριών Ελάτων»

15ο

Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού    με τίτλο : « Ελαιοχρωματισμοί σε σχολεία της Π/βάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε.Αριδαίας (3ο Δ.Σ.Αριδαίας, 4ο Δ.Σ. Αριδαίας, 1ο-4ο Ν/γείο Αριδαίας, 3ο&5ο Ν/γείο Αριδαίας(Παλαιό Πέτρινο), Ν/γείο Αψάλου, Δ.Σ. & Ν/γείο Γαρεφείου, Ν/γείο Μεγαπλατάνου, Ν/γείο Νεοχωρίου, Ν/γείο Ξιφιανής, Δ.Σ. & Ν/γείο Προμάχων, Δ.Σ.Σαρακηνών, Δ.Σ.Χρύσας Τσάκων-Ροδωνιάς)»


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας καλούμε να έρθετε στις  6  Ιουνίου  2016,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  11:00 π.μ., στο Δημαρχείο Αλμωπίας,  στην Αριδαία,  στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην πόλη της Αριδαίας.

2

Εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης για τον παιδότοπο του κ. Αϊνατζή Χρήστου, που βρίσκεται στην ΄Αψαλο. Αριθμ. πρωτ. 8590/8-4-2016 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχων στους παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας, με θέμα «Αποστολή στοιχείων». 

3

 

 

Εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης για τον παιδότοπο της κ. Μαχαιρίδου Ειρήνης, που βρίσκεται  στην ΄Αψαλο. Αριθμ. πρωτ. 8589/8-4-2016 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχων στους παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας, με θέμα «Αποστολή στοιχείων». 

4

 

Εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης για τον παιδότοπο της «Λεμονίδου Ελευθερία  και  ΣΙΑ  ΟΕ», που βρίσκεται  στο Λουτράκι. Αριθμ. πρωτ. 8588/8-4-2016 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχων στους παιδότοπους του Δήμου Αλμωπίας, με θέμα «Αποστολή στοιχείων». 

5

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για καθορισμό νέας θέσης περιπτέρου στον οικισμό Υδραίας.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ     

Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας

 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας δέχονται αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων, για το σχολικό έτος 2016 – 2017, από 25 Μαΐου έως 25 Ιουνίου 2016, για τα νήπια που έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2014.

Προϋποθέσεις για την εγγραφή

α) Η μητέρα να εργάζεται (σε οποιαδήποτε εργασία).

β) Η ηλικία του νηπίου να είναι πάνω από 2,5 ετών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Αίτηση (υπάρχει στο σταθμό).

2)Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

3) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (Mantoux)

4) Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας (σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζεται βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.)

5) Βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση υπηρεσίας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.

6) Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.

7) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (υπάρχει στον Παιδικό Σταθμό) του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία να δηλώνει:

α. Τη γνησιότητα του αντιγράφου της φορολογικής δήλωσης.

β. Τη συμμετοχή τροφείων.

8) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ., για τη διευκόλυνση της επιλογής.

Για την εγγραφή παιδιού, στο Σταθμό, αλλοδαπών γονέων εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.

 

Πληροφορίες:

1.  Δ/νση ΚΕ.Κ.Π.-Α  Τότσα Βασιλική, στο τηλέφωνο 23840-21442, 23840-22237

2.  Τμήμα προσχολικής αγωγής(Α΄ παιδικός σταθμός, περιοχή δασάκι)       

      Λουλούδη Κυριακή,  τηλ.:23840-21442

3.  Τμήμα προσχολικής αγωγής(Β΄ παιδικός  σταθμός, περιοχή εργατικές κατοικίες)

     Γεωργιάδου Δέσποινα,  τηλ.:23840-24916                                                                                     

Λήψη έκτακτων μέτρων λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Αλμωπίας σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και το Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας, προχώρησε στην λήψη έκτακτων μέτρων λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή μας.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν προστατευτικές κορδέλες σε σημεία με μεγάλη επικινδυνότητα, όπως στην Υδραία, την Αγάθη και την Ροδωνιά. Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Έφυγε σήμερα από τη ζωή ένας άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει προσφέρει πολλά στην τοπική μας κοινωνία, ο Ιωάννης Αγιάννογλου. Διετέλεσε Δήμαρχος Αριδαίας κατά τα έτη 1990 – 1998 και άφησε ένα σημαντικό έργο.

Καλή Ανάσταση! Καλό Παράδεισο!

 

Δημήτρης Μπίνος

Δήμαρχος Αλμωπίας

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png