ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

 

                        Αριδαία 19-10-2016

 

                        Αριθμ.  Πρωτ: 27928

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F A X

 

 

:

:

:

:

:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημαρχείο, Αριδαία

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πασόης Ιωάννης

23843 - 50232

23840 -21226

 

ΠΡΟΣ :

 

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

       Δήμου Αλμωπίας

 

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου

3.Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου

4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή

5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου

6.Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη

                    Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

                 

           

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις  24  Οκτωβρίου,  του έτους 2016,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  12:30   μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                      ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου  Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2014 – Εισήγηση της Ο. Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2

Ανατροπές Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης

 

3

Εισηγητική ΄Εκθεση  Εσόδων – Εξόδων  Γ΄ Τριμήνου  του Δήμου  Αλμωπίας για το έτος 2016  -  12η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού,  οικον. έτους 2016.

 

4

13η  Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου  Αλμωπίας,  οικον. έτους 2016.

5

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

6

Αποδοχή τοποθέτησης του “Μνημείου αφιερωμένου στη Γενοκτονία των Ποντίων”  στην Τ.Κ. Τσάκων.

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική  Διανομή:

- Πρωτόκολλο, αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ.Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΟΥ 4ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Εκτύπωση
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Εκτύπωση
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27950/20-10-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27951/20-10-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27952/20-10-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png