ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Ανακοίνωση για τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων. Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

΄Οσοι διαθέτουν άδειες λειτουργίας καταστημάτων, στις οποίες προβλέπεται ρητά η  χρήση του εξωτερικού κοινόχρηστου χώρου και επιθυμούν να τους εκδοθεί η σχετική άδεια για το έτος 2015, παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλμωπίας έως τις 29-05-2015 με τα όλα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία).

2.  Φωτ/φο  άδειας του καταστήματος.

3.  Σχεδιάγραμμα του χώρου σε μέτρα (αποτύπωση πλάτους – μήκους και πλάτους του χώρου διέλευσης πεζών).

4.  Δημοτική ενημερότητα από το ταμείο του δήμου.

5. ΄Εναρξη επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ. (αρχική – μεταβολές).

6.  Ενδεικτική απόδειξη ταμειακής μηχανής.

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των δημοτικών οφειλών έως 25/5/2015.

 

 

 Ο Δήμαρχος

 Ε.Δ.

 Προϊσ/νη Τμ.Τοπ.Οικον.Ανάπτυξης

 

Αρουτζίδου Μαρτίνα   
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Εκτύπωση
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για συμβολικό κλείσιμο υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας. Εκτύπωση
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

Ο Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει τους πολίτες του

ότι σήμερα το Δημαρχείο του Δήμου Αλμωπίας  θα παραμείνει συμβολικά κλειστό από τις 12.00 μέχρι της 15.00 , και οι υπηρεσίες του δεν θα λειτουργούν,  με εξαίρεση τις κοινωνικές υπηρεσίες  και τις κοινωνικές δομές, συμμετέχοντας  στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζει η ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης από την ολομέλεια , της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων φορέων του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης .

Συντασσόμαστε με την απόφαση της ΚΕΔΕ , ενάντια στις προθέσεις της  Κυβέρνησης, για τα ταμειακά αποθέματα .

Παράλληλα κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος , συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Κετικίδη και τον πρόεδρο της ΔΗΚΕΑ  κ.  Χρήστο Γεωργίου, συμμετέχει στις κινητοποιήσεις  στην Αθήνα, μετά από κάλεσμα της ΚΕΔΕ. 

Οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν έξω από το δημοτικό κατάστημα, ως ένδειξη συμπαράστασης και στήριξης στις κινητοποιήσεις της Αυτ/σης

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ». Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

Το γραφείο γεωργικής  - κτηνοτροφικής παραγωγής & ανάπτυξης του Δήμου Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι:

 

 Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 3501/41173/14-4-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Το ύψος του Τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8) (Τέλους Εξέτασης) ορίζεται ως εξής:

Α) Μέχρι τις 30η Αυγούστου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).

Β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€)»

Σας υπενθυμίζουμε ότι από τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ του Ν. 4036/2012.

Παράβολο προβλέπεται μόνο για τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Τα εξεταστικά κέντρα  χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων καθώς και τους φορείς κατάρτισης που έχουν κάνει αναγγελία έναρξης μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr, όπου υπάρχει και όλη η επίσημη σχετική ενημέρωση, ακoλουθώντας τη διαδρομή:

Αγρότης-Επιχειρηματίας ® Γεωργία ® Φυτοπροστασία ® Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ® Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την διαδικασία πιστοποίησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται και στο γραφείο γεωργικής – κτηνοτροφικής παραγωγής & ανάπτυξης του Δήμου Αλμωπίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αριδαία  21-04-2015

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αρ.πρωτ.: 9609

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’αρ.ΣΜΕ 1/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

 

<<Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος>>

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png