ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλ.σταθμoύς Εκτύπωση
 

 


ΘΕΜΑ: «Έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169), των Δήμων για την ένταξή τους σε αυτό»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ανακοινώνεται ότι ξεκινά την Δευτέρα 21-1-2019 η υποβολή των αιτήσεων για την απόκτηση πρόσβασης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς από τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης («λευκές περιοχές»).  Από την 21η-1-2019 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (μέχρι και την 19η-3-2019), οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης («λευκές περιοχές») του Α΄ και του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169) μπορούν να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω e-mail), στον Δήμο, στον οποίο ανήκει η ΠΕΤΚ της μόνιμης κατοικίας τους ή στα ΚΕΠ που λειτουργούν σε αυτήν, την σχετική αίτηση ένταξης και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 3269/2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄5022), προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ Β΄5022).
Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της ως άνω αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών "COSMOTETVPACK") και η DIGEA  (με το πακέτο υπηρεσιών "DIGEAPACK") και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο PDF με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».
Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό των Δήμων/ΚΕΠ πραγματοποιεί τον έλεγχο του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθ. 3269/2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄5022) και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ Β΄5022).
Όσον αφορά στον Δήμο Αλμωπίας, δικαίωμα συμμετοχής στο έργο έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων οικισμών («λευκών περιοχών):

 

 

 


ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Μοναστηρακίου

Αριδαίας

Αλμωπίας

Πέλλας

Αψάλου

Αριδαίας

Αλμωπίας

Πέλλας

Ξιφιανής

Αριδαίας

Αλμωπίας

Πέλλας

Αετοχωρίου

Αριδαίας

Αλμωπίας

Πέλλας

Αρχαγγέλου

Αριδαίας

Αλμωπίας

Πέλλας

Περίκλειας

Αριδαίας

Αλμωπίας

Πέλλας

Πληρ.: 1) Στο τηλέφωνο 2384350252 κα Βλοτοδέλη Πηνελόπη (εργάσιμες ημέρες και ώρ

 

 

Πληρ.: 1) Στο τηλέφωνο 2384350252 κα Βλοτοδέλη Πηνελόπη (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

2) Κ.Ε.Π. Αριδαίας τηλέφωνο 2384028036

και 3) Κ.Ε.Π. Εξαπλατάνου τηλέφωνο 2384042206

H K.Y.A. 3269/2018 (ΦΕΚ Β΄5022) καθώς και τα επισυναπτόμενα αρχεία στη διαδρομή: http://www.dimosalmopias.gov.gr/

Yes

Με τιμή

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

New layer...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά την ματαίωση της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά την 16 Ιανουαρίου 2019, ύστερα από την αριθμ. 799/16-01-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00΄π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το ίδιο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

 

 

1.«Λήψη απόφασης άσκησης ενεργειών αναφορικά με το αριθ. 810/2017 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης»

 

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος προκειμένου να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αλμωπίας στο τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά την δικάσιμο της 21/1/2019, σύμφωνα με την υπ.αριθ.688/15-01-2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου.


 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Kλειστά θα παραμείνουν ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 Εκτύπωση
  Με απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας κ. Δημήτρη Μπίνου, κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ {Παιδικοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια}, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της χιονόπτωσης.
Kλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Εκτύπωση
  Με απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας κ. Δημήτρη Μπίνου, κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ {Παιδικοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια}, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της χιονόπτωσης.
Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί Εκτύπωση
 

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλμωπίας ανακοινώνεται ότι η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.
Ο Δήμος Αλμωπίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, επιχειρεί 24 ώρες το 24ωρο με όσα μέσα διαθέτει και κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Ο Αντιδήμαρχος
Στέφανος Αβραμίκας

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png