ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Πρόσκληση σε ημερίδα Εκτύπωση
 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας, κ. Δημήτρης Μπίνος, σας προσκαλεί στην Ημερίδα στο πλαίσιο του έργου Living history-Living nature: "Ένα έργο για την Ιστορία και τη Φύση της Αλμωπίας - Επιτεύγματα και νέες προκλήσεις", τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015, στις 10:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο "4 Εποχές" στο Λουτράκι.

invit-lhilna.jpg

Τηλέφωνα Επικοινωνίας για πληροφορίες: 2384350211-2.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 26-03-2015 Εκτύπωση
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Στα πλαίσια άσκησης του αναπτυξιακού του ρόλου, ο Δήμος Αλμωπίας εκπονεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών, τοπικών επενδύσεων και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Στις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζονται οι νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος αναφορικά με:

  •    την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του
  • τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του
  •   τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ ως δημόσιου οργανισμού

Η κατάρτισή του διακρίνεται σε δύο φάσεις: α) στο στρατηγικό σχεδιασμό και β) στον επιχειρησιακό προγραμματισμό. Στην πρώτη φάση χαράζεται η αναπτυξιακή στρατηγική που θα ακολουθήσει ο δήμος, ενώ στη δεύτερη φάση αποτυπώνεται ο χρονικός, τεχνικός και οικονομικός προγραμματισμός των έργων που θα λάβουν χώρα στην τρέχουσα τετραετία.

Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, ο οποίος και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτυπώθηκε το όραμα της δημοτικής αρχής. Ο Δήμος Αλμωπίας έχοντας ως στόχο την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης της περιοχής και την εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ ως οργανισμού έδωσε ιδιαίτερη έμφαση για τη χάραξη της στρατηγικής του,

§         στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής,

§         στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και των υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού,

§         στην υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης,

§         στην ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. ως οργανισμού και στη βελτίωση των σχέσεών του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς,

θέτοντας τους προαναφερόμενους τέσσερις τομείς ως άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής του.

Καθώς η άποψη και ο λόγος των φορέων και των πολιτών του δήμου μας αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, σας προσκαλούμε να διατυπώσετε εγγράφως τις απόψεις σας αναφορικά με την πρώτη φάση του σχεδίου και να προτείνετε τα έργα που θεωρείται αναγκαία να συμπεριληφθούν στο δεύτερο στάδιο της κατάρτισης του προγράμματος.

Για τη διατύπωση των απόψεών σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένο στο Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής μέχρι τις 20 Απριλίου του 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια  με τους παρακάτω τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά στο email program@0598.syzefxis.gov.gr
  • Μέσω αλληλογραφίας στην κάτωθι διεύθυνση:

Δημαρχείο Δήμου Αλμωπίας

Πλ. Αγγελή Γάτσου

Αριδαία,58400

«για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα

υπόψη κας Ελπασίδου Παρθένας και Παρούτογλου Νικόλαου»

  • με τηλεομοιοτυπία (φάξ)  στον αριθμό 2384021226

                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      Ε.Δ.

 

                                    ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

1)      Ποια δύο έργα θεωρείτε περισσότερο σημαντικά για να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αλμωπίας,  έχοντας υπόψη τα Mέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου;

 

1.      Προτεινόμενα Έργα

 

Α)

 

 

 

 

Β)

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

2) Τι ενέργειες οργάνωσης θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν για να εξυπηρετηθούν  καλύτερα από τις υπηρεσίες του Δήμου, τα αιτήματά  σας;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 26-03-2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επιστασίας-φύλαξης των μαθητών της Μαθ.Εστίας. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                   Αριδαία     30-03-2015

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                           Αρ. Πρωτ.: 7293

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                            

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι

Τηλ.: 23843 50291

Fax: 2384 21226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ:     «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επιστασίας-φύλαξης των μαθητών της Μαθητικής Εστίας Αριδαίας ».

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «επιστασίας-φύλαξης των μαθητών της Μαθητικής Εστίας Αριδαίας σε συνεργείο» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 24.449,90 €  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να  εκτελέσει την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την αριθ. 02/2015 τεχνική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό  που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 01/04/2015.

Για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 24.449,90 με ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή της τεχνικής περιγραφής – ενδεικτικού προϋπολογισμού  μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου (τηλ. 23843 50282) & το Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων έχει τα κατάλληλα προσόντα όπως:  

 

1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 από κοινοποιημένο οργανισμό σε ισχύ.

2. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ βάση του Ν.2518/97.

3. Άδεια ραδιοδικτύου Α’ κατηγορίας.

4. Άδεια στολής εγκεκριμένης από ΓΕΕΘΑ

5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι τρίτων.

6. Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε υπηρεσίες παρόμοιου είδους εν ισχύ και μεγέθους που να αποδεικνύεται με συστατικές επιστολές.   

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την αριθ. 02/2015 τεχνική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό  που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α.Α

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ

 

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικοδομικών χρωμάτων». Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                          Αριδαία  24/03/2015  

Δ/νση Οικ/κών Τοπ. Οικον.                  Αρ. Πρωτ.  6750

Ανάπτυξης, Κοιν. Προστασίας

& Πολιτικής Ανάπτυξης                                                                            

Τμήμα Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι

Τηλ.: 23843 50291

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικοδομικών χρωμάτων»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προμηθευτεί οικοδομικά χρώματα  για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης των Δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου σύμφωνα με την 16/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τρίτη  31/03/2015.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 6.972,87.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία (αρμόδια υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ, τηλ 23843 50254) και  στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 16/2015 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.   

 

 

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 16/2015 μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

Έντυπο οικονομικής προσφορας

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια - τοποθέτηση κάθετης σήμανσης ». Εκτύπωση
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                    Αριδαία       24 / 03 / 2015  

Τμήμα  Προμηθειών                      Αρ. Πρωτ.  6753

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι.

Τηλ.: 23843 50291

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια - τοποθέτηση κάθετης σήμανσης »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί στην προμήθεια - τοποθέτηση κάθετης σήμανσης (πινακίδες κλπ),  σύμφωνα με την 17/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει-τοποθετήσει  τα ανωτέρω είδη, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας), μέχρι την Τέτάρτη  01/04/2015.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 14.960,49.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία (αρμόδια υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ, τηλ 23843 50254) και  στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών . Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε  και  πιστοποιητικό του εμπορικού επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η  εγγραφή σας σ’ αυτό και το είδος του επαγγέλματος καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές της 17/2015 μελέτης και ότι θα τοποθετηθούν στους χώρους προορισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.   

 

 

Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την 17/2015 μελέτη και  το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png