ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ BEE-CONOMY Εκτύπωση
  Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BEE-CONOMY
Δημοσιοποίηση της υπ. αριθμ. 10071/24-11-2016 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Έδεσσα :2-12-2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                  Αριθ. Πρωτ : 19020

ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 
           

Ταχ. Δ/νση     : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Ταχ. Κώδικας : 58200, Έδεσσα

Πληροφορίες: Α. Μούσιου - Ν. Μπασινά

Τηλ.              : 2381351328 - 2381351382

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

         ΘΕΜΑ: «Δημοσιοποίηση της υπ. αριθμ. 10071/24-11-2016 (ΦΕΚ 3849/Β/΄30-11-2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα :Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016  Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016) ‘’Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016’’».

 

      Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. 10071/24-11-2016 (ΦΕΚ 3849/Β/΄30-11-2016) Απόφαση με θέμα : Τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016  Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016) ‘’Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016’’» και ιδίως το άρθρο 1 αυτής :

 

1.      Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας

Η  περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας των ενδιαφερόμενων στο Υπομέτρο 6.1 παρατείνεται έως 23-12-2016.

 

2.      Τρόπος και Τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 27-12-2016 έως και τις 9-1-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως  και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. 

 

                                                                                                        Ο Διευθυντής

 

 

                                                                                                                     Τρύφων Τσαντάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

                  

 

 

 

                     

                        Αριδαία 01-12-2016

 

                        Αριθμ.  Πρωτ: 32045

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F A X

 

 

:

:

:

:

:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημαρχείο, Αριδαία

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Πασόης Ιωάννης

23843 - 50232

23840 -21226

 

ΠΡΟΣ :

 

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

       Δήμου Αλμωπίας

 

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου

3.Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου

4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή

5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου

6.Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη

                    Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

             

 

 

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις  5  Δεκεμβρίου,  του έτους 2016,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10:00  π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

                                   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.

 

2

Απευθείας ανάθεση του έργου “Συντήρηση δασικής οδοποιίας Θεοδωρακίου”

 

3

Απευθείας ανάθεση του έργου “Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Εξαπλατάνου ”

 

 

4

 Έλεγχος νομιμότητας και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος αναδόχου για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»   -Πρόσκληση μειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική  Διανομή:

- Πρωτόκολλο, αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ.Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 


 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙ Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αριδαία, 30/11/2016

 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

-Το Καλοκαίρι του 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του σημαντικού αυτού έργου

-Μέχρι την Άνοιξη του 2017 θα επιστρέψει η λαϊκή αγορά στη θέση της

 

Εδώ και αρκετούς μήνες βιώνουμε ως κάτοικοι της Αριδαίας τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου. Συχνές διακοπές υδροδότησης, λακκούβες στους δρόμους, σκόνη, είναι μερικά απ’ αυτά που πολλές φορές προκαλούν ακόμα και την οργή κάποιων συμπολιτών μας που νιώθουν ότι η καθημερινότητά τους γίνεται πιο δύσκολη.

Ως πολίτης αυτού του τόπου, κατανοώ ειλικρινά όλους τους προβληματισμούς που προκύπτουν λόγω αυτών των ζητημάτων, ωστόσο θεωρώ χρήσιμο να αναφερθώ για άλλη μια φορά στον λόγο που χρειάζεται όλοι μας να κάνουμε υπομονή και να δούμε τα πράγματα με μια πιο θετική ματιά. Και εξηγώ…

Η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της Αριδαίας και η σύνδεση με τον βιολογικό είναι ένα μεγαλόπνοο έργο που όχι μόνο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης μας, αλλά κυρίως θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής. Είναι ενδεικτικό να αναφέρω ότι σήμερα τα λύματα ολόκληρης της πόλης καταλήγουν στο ποτάμι και κατ’ επέκταση γίνονται ένα με το περιβάλλον που ζούμε. Αν το κατανοήσουμε αυτό με όλη του τη σημασία και τις συνέπειες που έχει για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, θα κατανοήσουμε και τους λόγους που θα πρέπει να είμαστε πιο ανεκτικοί απέναντι στα προβλήματα που δημιουργούνται. Η πόλη μας θα είναι πιο καθαρή και η δυσοσμία που παρατηρείται μέχρι σήμερα λόγω των φρεατίων όμβριων που είναι κοινά –του ποταμιού και της αποχέτευσης θα αποτελεί παρελθόν. Σχετικό παράδειγμα, το φρεάτιο που βρίσκεται στην περιοχή «ψαράδικα» στο κέντρο της Αριδαίας και προκαλεί έντονη δυσοσμία στην γύρω περιοχή.

Ως Δημοτική Αρχή κάνουμε καθημερινά ότι μπορούμε για να τα περιορίσουμε και παρεμβαίνουμε με τον οποιοδήποτε δυνατό τρόπο για να λύνουμε ζητήματα. Η παλαιότητα του δικτύου ύδρευσης της πόλης μας για το οποίο δεν υπάρχει κάποια χαρτογράφηση ευθύνεται για τις συχνές διακοπές νερού και με όσα μέσα διαθέτουμε προσπαθούμε να ξεπερνάμε τα προβλήματα στον μικρότερο δυνατό χρόνο και ταυτόχρονα να υλοποιούμε το έργο με όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη μελέτη. Η κατάσταση με τους κατεστραμμένους δρόμους, σε λίγους μήνες θα αποτελεί παρελθόν στο σύνολό της. Ήδη, έχουν ξεκινήσει οι αποκαταστάσεις οι οποίες γίνονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, όπως ακριβώς προβλέπεται στην σχετική μελέτη και υπό τον συνεχή έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου μας.

Το τελευταίο διάστημα γίνομαι δέκτης πολλών παραπόνων που σχετίζονται με την μετεγκατάσταση της λαϊκής αγοράς. Διαβεβαιώνω τους επαγγελματίες της πόλης μας ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στην τοπική αγορά και ειδικά σε μία δύσκολη εποχή όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα. Κατανοώ τους προβληματισμούς τους και ενστερνίζομαι την ανησυχία τους. Ωστόσο, θέλω να είναι σίγουροι ότι εξαντλήσαμε κάθε προσπάθεια για να παραμείνει η λαϊκή αγορά στη θέση της τουλάχιστον μέχρι το πέρας των εορτών, ωστόσο αυτό κατέστη αδύνατο εξαιτίας κάποιων ζητημάτων που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και μας ανάγκασαν να επιτρέψουμε στην ανάδοχο εταιρία να σκάψει σε κάποια σημεία της κεντρικής οδού που διενεργείται η λαϊκή αγορά. Έχω ήδη λάβει την διαβεβαίωση από τους συνεργάτες μου ότι η λαϊκή αγορά θα επιστρέψει στην θέση της μέχρι την Άνοιξη του 2017.

Οφείλω να ομολογήσω ότι μέχρι σήμερα οι πολίτες της Αριδαίας έχουν επιδείξει υπομονή και κατανόηση σε όλα τα προβλήματα που προανέφερα και έχουν δείξει έμπρακτα ότι κατανοούν τη μεγάλη σημασία που έχει η κατασκευή αυτού του έργου. Τέτοια έργα δεν πραγματοποιούνται συχνά και γίνονται για τους ίδιους τους πολίτες στους οποίους οφείλουμε να τα παραδώσουμε με τις καλύτερες προδιαγραφές.

Η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της Αριδαίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί με ομαλή ροή χρηματοδότησης μέχρι το Καλοκαίρι του 2017, δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά κυρίως τα παιδιά μας τα οποία αξίζουν να ζήσουν σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον και να απολαύσουν όλες εκείνες τις υποδομές που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Παράλληλα, όραμα της Δημοτικής μας Αρχής αποτελεί η διάνοιξη τμημάτων του ποταμιού που διασχίζει την πόλη της Αριδαίας, με σκοπό την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της πόλης μας. Είμαι βέβαιος πως όσοι από εσάς έχετε επισκεφθεί πόλεις που διαπερνώνται από ποτάμια, μένετε εντυπωσιασμένοι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς, να αναδείξουμε το ποτάμι μας. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο της αποχέτευσης, καθώς σήμερα αυτό το ποτάμι εμπεριέχει όλα τα λύματα της πόλης μας.

Δημήτρης Μπίνος

Δήμαρχος Αλμωπίας

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣ Εκτύπωση
 

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

Στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων ήταν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας ο Δήμος Αλμωπίας.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στα ορεινά χωριά του Δήμου μας, δημιούργησαν μία δύσκολη κατάσταση η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνεργασία με την Π.Ε. Πέλλας.

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας κ. Στέφανος Αβραμίκας καθόλη τη διάρκεια της νύχτας παρακολουθούσε από κοντά την εξέλιξη των εργασιών και συντόνιζε το δύσκολο αυτό έργο.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, ωστόσο συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ειδικά κατά τις μετακινήσεις τους.
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png